Original URL: http://www.slarti.se/rubik_script_help.php

Här beskrivs de parametrar som man kan ge till VisualCubeMoves.

Färger

Färgerna som användes för att beskriva kubens utseende skrivs med hjälp utav en bokstav eller siffra. Följande färger finns att tillgå:

colors_cube   colors_custom   colors_other

Det spelar ingen roll om man skriver stora eller små bokstäver. Vissa föredrar att skriva sidornas färger med omväxlande stora och små bokstäver för att lättare skilja sidorna ifrån varandra. Exempelvis så här: GGGGGGGGGbbbbbbbbbYYYYYYYYYwwwwwwwwwOOOOOOOOOrrrrrrrrr
Det finns flera parametrar för att beskriva kubens färger (facelets, stickers och colorscheme), men endast en skall användas åt gången. Ta den som passar dig och situationen bäst.
"Siffer-färgerna" kan förändras med parametern colors.
(kompatibel med färger ifrån både AnimCube och ImageCube)


Parameter: facelets

Denna är likadan som stickers-parametern, men med färgerna i samma ordning som för Josef Jelineks fina AnimCube-java-skript. Om någon vill visualisera en dragserie som redan animerats med hjälp utav AnimCube så går det alldeles utmärkt. Kopiera bara över värdena ifrån AnimCubes parametrar. De lappar som inte beskrivs antas vara GRÅ (x).

facelets   rubik_image.php?width=138&facelets=gggggggggbbbbbbbbbyyyyyyyyywwwwwwwwwooooooooorrrrrrrrr

Ovanstående bild har följande parameter: facelets=GGGGGGGGGBBBBBBBBBYYYYYYYYYWWWWWWWWWOOOOOOOOORRRRRRRRR
(kompatibel med AnimCube)


Parameter: stickers

Denna är likadan som facelets-parametern, men med färgerna i samma ordning som för Lars Vandenberghs gamla ImageCube-PHP-skript. Om någon vill övergå ifrån ImageCube till att istället använda VisualCubeMoves så går det alldeles utmärkt. Samma parametrar går att använda. Värt att notera är att ImageCube endast använder färglapparna 1-27 (se röd markering). Jag har utökat stickers-parametern så att den täcker upp hela kuben för den som vill utöka sina gamla stickers-strängar för att kunna visa mer avancerade saker. De lappar som inte beskrivs antas vara GRÅ (x).

stickers   rubik_image.php?width=138&stickers=gggggggggyyyyyyyyyrrrrrrrrrooooooooowwwwwwwwwbbbbbbbbb

Ovanstående bild har följande parameter: stickers=GGGGGGGGGYYYYYYYYYRRRRRRRRROOOOOOOOOWWWWWWWWWBBBBBBBBB
(kompatibel med ImageCube)


Parameter: colorscheme

Här anges färgerna för en hel sida i taget. Färgordningen är Ovan,Under,Fram,Bak,Vänster och Höger. De sidor som inte beskrivs antas vara GRÅ (x).

colorscheme   rubik_image.php?width=138&colorscheme=gbywor

Ovanstående bild har följande parameter: colorscheme=GBYWOR
(kompatibel med AnimCube)


Parameter: colors

Med denna parametern kan man förändra "Siffer-färgerna". Ersättningsfärgerna skrivs i siffergrupper om 3 RGB-värden á 2 hexadecimala tal vardera. Det blir alltså sex siffror per färg. Siffrorna skrivs som en lång sträng där man börjar med färgen 0 och sedan går uppåt. De färger som inte beskrivs behåller sin ursprungsfärg. En klarröd färg skulle beskrivas med de sex hexadecimala siffrorna FF0000.
AnimCubes ursprungsfärger (ff8040ff000000ff000000ff999999aaaa44bb7744994444994444004477) är snarlika, men då de lider utav färgstick åt olika håll så används istället följande färger som ursprungsfärger:

colors_custom

Ovanstående bild (ursprungsfärgerna) har följande parameter: colors=FF8040FF000000FF000000FFD4D4D4D9D900D9521B9C0000006C00162D91
(kompatibel med AnimCube)


Parameter: initmove

Ett enklare sätt att ange kubens startläge (färger) är att ange hur den skall blandas innan den faktiska dragserien visualiseras. Dragserien som anges här körs innan kubbilderna tillverkas. Om man endast anger siffran 1 eller tecknet # (blir %23 i en URL) så sätts denna parametern till samma värde som angivits för parametern move.

rubik_image.php?width=138&initmove=e2m2s2

Ovanstående bild har följande parameter: : initmove=E2M2S2
(kompatibel med AnimCube)

Parameter: initrevmove

Fungerar precis som initmove, men dragserien som anges körs baklänges. Om man endast anger siffran 1 eller tecknet # (blir %23 i en URL) så sätts denna parametern till samma värde som angivits för parametern move. Om man använder initrevmove=1 så kommer alltså eventuellt satta färger att vara slutfärgerna efter dragserien.

rubik_image.php?width=138&result=1 & move=fu & initrevmove=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : result=1 & move=FU & initrevmove=1
(kompatibel med AnimCube)

Parameter: initrevmove

Fungerar precis som initmove, men dragserien som anges körs baklänges. Om man endast anger siffran 1 eller tecknet # (blir %23 i en URL) så sätts denna parametern till samma värde som angivits för parametern move. Om man använder initrevmove=1 så kommer alltså eventuellt satta färger att vara slutfärgerna efter dragserien.

rubik_image.php?width=138&result=1 & move=fu & initrevmove=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : result=1 & move=FU & initrevmove=1
(kompatibel med AnimCube)

Parameter: maxwidth

Om en dragserie är väldigt lång så kan den resulterande bilden bli besvärande bred. Med denna parametern kan man ange vilken bredd som inte får överstigas. Bildsekvensen delas upp i rader för att kunna skrivas ut. Här är ett exampel på en lång sekvens som automatiskt delats upp i tre rader.

rubik_image.php?width=138&move=b l' d2 l d f' d2 f d' b' f' r u2 r' u' b u2 b' u f & result=1 & width=75 & maxwidth=600

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=B L' D2 L D F' D2 F D' B' F' R U2 R' U' B U2 B' U F & result=1 & width=75 & maxwidth=600

Parameter: notext

Om denna parametern är satt till 1 så kommer ingen dragnotationstext att skrivas ut i bilden.

rubik_image.php?width=138&move=fu & result=1 & notext=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=FU & result=1 & notext=1

Parameter: onlyend

Om denna parametern är satt till 1 så kommer enbart en bild på slutresultatet att skrivas ut. Sätter automatiskt notext=1 .

rubik_image.php?width=138&move=fu & onlyend=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=FU & onlyend=1

Parameter: onlystart

Om denna parametern är satt till 1 så kommer enbart en bild på startläget att skrivas ut. Sätter automatiskt notext=1 .

rubik_image.php?width=138&move=fu & onlystart=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=FU & onlystart=1

Parameter: reverse

Om denna parametern är satt till 1 så används dragserien som angivits med move parametern baklänges.

rubik_image.php?width=138&move=f'ur & reverse=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=F'UR & reverse=1
(kompatibel med AnimCube)

Parameter: result

Om denna parametern är satt till 1 så läggs det till en bild som visar slutresultatet. Resultatbilden förses med tecknet: =

rubik_image.php?width=138&move=rsfs'rs'fs & result=1

Ovanstående bild har följande parametrar: : move=RsFs'Rs'Fs & result=1
(kompatibel med AnimCube)

Parameter: size

Anger storleken på delbilderna i pixlar. (denna parameter kan även skrivas som: width)

rubik_image.php?width=138&size=100

Ovanstående bild har följande parameter: : size=100
(kompatibel med ImageCube)

Parameter: width

Exakt samma som parametern size.

(kompatibel med AnimCube)