printable Utskriftsvänlig sida
tl tr
pixel

Här kan man i mera detalj studera en dragserie för Rubiks kub. Skriv in en dragserie enligt följande notation. Animeringsprogrammet heter (AnimCubeJS) och det fungerar bara om din webläsare tillåter JavaScript. På lösningssidan hittar du många olika dragserier ifall du behöver inspiration.

 
Dragserie:
Färgordning:
  Färgordningen gäller avslutad dragserie
Storlek:
 

Startläget

Animation

Resultatet

rubik_image.php?width=99&onlystart=1&flip=&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2                    rubik_image.php?width=99&onlyend=1&flip=&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2

Studie i grått

rubik_image.php?width=99&flip=&facelets=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&move=l u' r' u l' u' r u2

Från ovan till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2

Från ovan till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2&flip=h

Underifrån till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2&flip=v

Underifrån till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=ll9lblll7lllllllllllllwl7ll4lllylllllllllllll5lllrl9ll&move=l u' r' u l' u' r u2&flip=b

Teknisk information

Färgordningen såsom en Stickers-parameter: LL7LBLLL9LL7LWLLLL5L9LRLLLLLLLLLLLLL4LLLYLLLLLLLLLLLLL
Färgordningen för AnimCube: ll7lblll9ll7lwllll5l9lrllll

Dragserien består utav 8 drag och blir baklänges: U2' R' U L U' R U L'
Färgordningen är, när dragen avslutats: LL7LBLLL7LLLLLLLLLLLLLWL9LL9LLLYLLLLLLLLLLLLL4LLLRL5LL

pixel
bl br