printable Utskriftsvänlig sida
tl tr
pixel

Här kan man i mera detalj studera en dragserie för Rubiks kub. Skriv in en dragserie enligt följande notation. Animeringsprogrammet heter (AnimCubeJS) och det fungerar bara om din webläsare tillåter JavaScript. På lösningssidan hittar du många olika dragserier ifall du behöver inspiration.

 
Dragserie:
Färgordning:
  Färgordningen gäller avslutad dragserie
Storlek:
 

Startläget

Animation

Resultatet

rubik_image.php?width=99&onlystart=1&flip=&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'                    rubik_image.php?width=99&onlyend=1&flip=&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'

Studie i grått

rubik_image.php?width=99&flip=&facelets=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&move=f u r u' r' f'

Från ovan till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'

Från ovan till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'&flip=h

Underifrån till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'&flip=v

Underifrån till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=l7lbb5lblllllllllllll9llllllllollllllwllllllllll9lllll&move=f u r u' r' f'&flip=b

Teknisk information

Färgordningen såsom en Stickers-parameter: LBLBB5L7LL9LLLLLLLL9LLLLLLLLWLLLLLLLLOLLLLLLLLLLLLLLLL
Färgordningen för AnimCube: lblbb5l7ll9llllllll9lllllll

Dragserien består utav 6 drag och blir baklänges: F R U R' U' F'
Färgordningen är, när dragen avslutats: L9LBBBL9LLLLLLLLLLLLL5LLLLLLLL7LLLLLLWLLLLLLLLLLOLLLLL

pixel
blbr