printable Utskriftsvänlig sida
tl tr
pixel

Här kan man i mera detalj studera en dragserie för Rubiks kub. Skriv in en dragserie enligt följande notation. Animeringsprogrammet heter (AnimCubeJS) och det fungerar bara om din webläsare tillåter JavaScript. På lösningssidan hittar du många olika dragserier ifall du behöver inspiration.

 
Dragserie:
Färgordning:
  Färgordningen gäller avslutad dragserie
Storlek:
 

Startläget

Animation

Resultatet

rubik_image.php?width=99&onlystart=1&flip=&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2                    rubik_image.php?width=99&onlyend=1&flip=&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2

Studie i grått

rubik_image.php?width=99&flip=&facelets=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&move=r u r' u r u2 r' u2

Från ovan till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2

Från ovan till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2&flip=h

Underifrån till höger

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2&flip=v

Underifrån till vänster

rubik_image.php?width=99&result=1&facelets=bl6lbl7l4gggggggggyyywyy9yy6wwlww9wwrl4rrrrrr5ooloo9oo&move=r u r' u r u2 r' u2&flip=b

Teknisk information

Färgordningen såsom en Stickers-parameter: 7L4LBLBL6YW9YYYYYY5L9OOOOOO4LRRRRRRR6L9WWWWWWGGGGGGGGG
Färgordningen för AnimCube: 7l4lblbl6yw9yyyyyy5l9oooooo

Dragserien består utav 8 drag och blir baklänges: U2' R U2' R' U' R U' R'
Färgordningen är, när dragen avslutats: BL9LBL9L9GGGGGGGGGYYYLYY5YY4WWWWW4WWRL7RRRRRR6OOLOO6OO

pixel
blbr